System adaptacyjny SKP – roleta przeznaczona zarówno do montażu na ścianę jak i we wnęce do okna. Skrzynka systemu posiada charakterystyczny ćwierćowlany lub pół owalny kształt. Możliwość wykonania rolety do 2m szerokości i 2,5m wysokości zintegrowanej z moskitierą rolowana SK MKT. Roleta może być wykonana w zależności od jej gabarytów w skrzynce 137mm,165mm,180mm,205mm przy użyciu profilu roletowego od PA39,PA40,PE41,PE55,PEK52,PA45,PA52 do PA55. Rodzaj prowadnic dopasowany w zależności od zastosowanego profilu roletowego i gabarytów rolety.