Coraz wyższe rachunki za ogrzewanie, a także troska o zdrowie i komfort najbliższych sprawiają, że poszukujemy rozwiązań zapewniających ekologiczny styl życia przy relatywnie niskich kosztach utrzymania. Producent okien i drzwi, firma MS więcej niż OKNA, wychodzi inwestorom naprzeciw i gwarantuje nam najwyższe standardy energooszczędności, bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania.

Producent stolarki otworowej, firma MS więcej niż okna postanowiła poddać weryfikacji swój flagowy produkt i dokonać „demontażu” okna MS Evolution [pasywne] oraz zaprezentować wszystkie zastosowane w nim rozwiązania technologiczne, tak by klienci mogli w pełni świadomie, dysponując wszelkimi niezbędnymi danymi, dokonać wyboru z rynkowej oferty.

Tym samym producent chce udowodnić, że okno MS evolution [pasywne] słusznie określane jest przez dziennikarzy mianem „prawdopodobnie najcieplejszego okna w Europie”, prezentującego jednocześnie najlepszy stosunek ceny do parametrów ze wszystkich okien produkowanych seryjnie w segmencie Premium.

TERMOIZOLACYJNOŚĆ OKNA TO PRZED WSZYSTKIM SZYBY
Jednym z najważniejszych parametrów wpływających na termoizolacyjność okna jest współczynnik przenikania ciepła przez szyby. Okna MS evolution [pasywne] zostały wyposażone w szybę SUPERtermo 0,5 W/m2K, składającą się z pakietu trzech tafli szkła oddzielonych ciepłą, kolorową ramką międzyszybową CHROMATECH ultra (zbudowaną ze stali szlachetnej i kolorowego poliwęglanu) o współczynniku Ψ=0,035 W/mK.

Szyby zewnętrzne zostały pokryte powłokami niskoemisyjnymi, a przestrzeń międzyszybową wypełniono argonem. Rozwiązanie to sprawia, że współczynnik przenikania ciepła dla szyby SUPERtermo wynosi jedynie Uos=0,5 W/m2K. Natomiast standardem stosowanym na rynku są wkłady trzyszybowe o współczynnikach 0,6 i 0,7 W/m2K oraz wkłady dwuszybowe 1,0 W/m2K.

Warto również wspomnieć, że produkty MS więcej niż OKNA wykonywane są w oparciu o szkło termo-float ExtraClear, w którym stosuje się jaśniejszą powłokę niskoemisyjną ClimaGuard Premium2. Rozwiązanie to sprawia, że współczynnik przenikania energii słonecznej g oraz współczynnik przenikania światła L przewyższają standardy rynkowe. Zastosowanie nowej, jaśniejszej powłoki w szybach SUPERtermo 0,5 W/m2K pozwala na uzyskanie parametru  g=53%  zarówno dla pakietów szybowych o grubości szkła 3 mm (L=75%), jak i 4 mm (L=74%).

WŁAŚCIWE OKUCIA TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA ANTYWŁAMANIOWEGO OKIEN
Ilość, umiejscowienie, wytrzymałość oraz rodzaj rygli to jedne z ważniejszych wyznaczników bezpieczeństwa antywłamaniowego okien.

Stosowane przez konkurencję standardowe okucia w postaci rygli litych, bądź rygli rolkowych, w oknach MS evolution [pasywnych] zostały zastąpione przez dużo bardziej skuteczne rygle grzybkowe. Dzięki charakterystycznemu kapeluszowi, współpracującemu z zaczepami antywyważeniowymi, po zamknięciu skrzydła praktycznie eliminuje się możliwość podważenia okna. Zaczepy przykręcane są w trzech najbardziej newralgicznych miejscach, czyli w narożnikach okna. Maksymalny odstęp pomiędzy punktami ryglowania wynosi ok. 700 mm, zapewniając pewne ryglowanie. W przypadku konkurencyjnych rozwiązań odległości te sięgają 800 mm lub więcej i nie gwarantują właściwego poziomu zabezpieczeń (a także odpowiedniej szczelności).

Istotną rolę bezpieczeństwa antywłamaniowego okna MS evulution [pasywnego] odgrywa także klamka METZ z systemem Secustic blokującym okucia. Zasada działania mechanizmu jest dosyć prosta, ale jednocześnie stanowi solidne zabezpieczenie przed „nieproszonymi gośćmi” z zewnątrz. Poprzez zmianę położenia klamki przesuwamy okucia, jednakże z drugiej strony okna będzie to niemożliwe. W przypadku gdy intruz spróbuje od zewnątrz przesunąć rygiel,  system Secustic w pełni zablokuje taką próbę otwarcia okna.

PROFILE OKIENNE Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ POPRAWIAJĄ IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNĄ OKNA
Okna MS evolution [pasywne] wyprodukowane są z niemieckich, 6-komorowych profili Salamander o szerokości aż 92 mm. Zastosowanie uszczelki środkowej oraz innowacyjnego wzmocnienia termicznego SteelPUR® sprawia, że są one znacznie cieplejsze niż konkurencyjne systemy 88, 90 i 92 z wkładkami termicznymi.

Elementem konstrukcyjnym w opatentowanej przez MS więcej niż OKNA technologii konstruowania skrzydeł okiennych są dwa stalowe elementy. Pomiędzy nimi znajduje się piana poliuretanowa, zaś elementem łączącym jest rozpórka z kompozytu poliestrowo-szklanego. Dlatego wzmocnienie termiczne SteelPUR®, w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, nie tylko poprawia izolacyjność termiczną stolarki otworowej, ale także zwiększa sztywność i wytrzymałość.

Warto też pamiętać, że opracowana przez inżynierów MS więcej niż OKNA technologia,  jako pierwsza na rynku pozwalała na stosowanie wzmocnień nie tylko w skrzydłach i ramach okiennych, ale także w słupkach ruchomych i stałych. Dzięki niej nawet okna wieloskrzydłowe mogą być pasywne.

Większość dostępnych rozwiązań ogranicza się wyłącznie do okien białych, podczas gdy okna MS evolution [pasywne] produkowane są w pełnej palecie kolorów, a ich trwałość został potwierdzona podczas ekstremalnych testów klimatycznych.

PARAMETRY OKIEN – PORÓWNANIE
Wśród pasywnej stolarki otworowej produkowanej seryjnie, w swoim segmencie cenowym, okna MS evolution [pasywne] charakteryzują się zdecydowanie najlepszymi parametrami. Potwierdzają to również drobiazgowe testy wytrzymałości, termiki i szczelności, przeprowadzone przez wiodący prym w branży okiennej instytut ift Resenheim.

Na zakończenie warto zapoznać się z poniższą tabelą, z której jasno wynika, że okna MS evolution [pasywne] mają wręcz ekstremalnie doskonałe parametry, nieosiągalne w przypadku  produktów konkurencji.