Zgodnie z przepisami obwiązującymi do końca 2013 roku maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła Uw dla okien w budynkach mieszkalnych wynosiła nie więcej niż 1,7 W/(m2K). Sytuacja zmieniła się w dniem 1 stycznia 2014, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie (z dnia 5 lipca 2013 r). w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nie powinno się kupować okien dlatego, że mają dwie lub trzy szyby. Ta informacja nie ma dla nas większej wartości. Ważne jest za to, czy okna mają pożądane parametry techniczne. A jednym z najważniejszych parametrów okien jest współczynnik przenikania ciepła Uw informujący, czy będzie przez nie uciekać dużo ciepła. Przed zakupem nowych okien warto wiedzieć, że w tym roku i w niedługim czasie zmieniają się wymagane parametry techniczne okien, które powinni znać handlowcy oferujący nam okna w salonach sprzedaży.

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi maksymalne parametry cieplne okien mają wynosić:

od 1 stycznia 2014 r. – maksymalnie 1,3 W/ (m2K);

od 1 stycznia 2017 r. – 1,1 W/ (m2K);

od 1 stycznia 2021 r. – 0,9 W/ (m2K).

Jak widać, w najbliższym czasie standardem na rynku stanie się okno o współczynniku Uw na poziomie 1,3 W/ (m2K). Z pewnością producenci oferować będą jednak okna sporo cieplejsze (zresztą tak, jak ma to miejsce teraz). Jeśli więc planujemy budowę domu energooszczędnego, poszukajmy takich o współczynniku Uw poniżej 1,0 W/ (m2K). Możemy iść jeszcze dalej i zamówić okna o Uw poniżej 0,8 (m2K) – to wydatek, który pozwoli na późniejsze oszczędności na ogrzewaniu domu.

* * *

Współczynnika przenikania ciepła Uw dla okien – informuje, czy przez okno będzie uciekać dużo ciepła. Określa wielkość strat ciepła w Watach na 1 metr kwadratowy powierzchni okna przy różnicy temperatur po obu jego stronach wynoszącej jeden stopień Kelwina W/(m2K). Im niższa jest jego wartość, tym cieplejsze będzie okno.

Uwaga! Współczynnik Uw („w” jak window z ang.) dotyczy izolacyjności cieplnej całego okna i dość często jest mylony ze współczynnikiem Ug („g” jak glass z ang.)), który określa izolacyjność cieplną samej szyby. Dla użytkownika okna najważniejsze jest Uw – dlatego sprzedawcę zawsze należy pytać o U całego okna, a nie tylko szyby (choć ze względów marketingowych sprzedawca zwykle podaje, jaka jest izolacyjność samej szyby, zawsze nieco lepsza niż całego okna).